آخرین اخبار و رویدادها و برگزاری نمایشگاه های انواع لیفتراک،جک پالت،استکر و ...

انتخاب گروه :

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی سرامیک و چینی سال 96
۸ / ۴ / ۱۳۹۶

شرکت تسهیل ماشین صنعت (تولید کننده لیفتراک، جک پالت و ...) مقدم شما را در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کاشی سرامیک و چینی بهداشتی تهران گرامی می دارد.

تسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک،جک پالت و غیره

ساعت 10 الی 18
تسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک،جک پالت و غیره

9 الی 12 تیر سال 1396

تسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک،جک پالت و غیره

مکان : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران،درب جنوبی نمایشگاه
فضای باز بین سالن 7 و 27