• دسته بندی انواع استکر های نیمه برقی
    در دو نوع شاخک ثابت و متحرک
  • کارخانه تسهیل ماشین صنعت

محصولات

مختصری درباره تسهیل ماشین صنعت

فروش انواع لیفتراک(لیفتراک دیزلی،لیفتراک برقی،لیفتراک دوگانه سوز(بنزینی-گازی)) در دسته بندی زیر:
لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1 تا 10 تن و موتور ایسوزو ژاپن
لیفتراک دوگانه(بنزینی-گازی) با ظرفیت 1 تا 5 تن و موتور نیسان ژاپن
لیفتراک برقی با ظرفیت 1 تا 3/5 تن و سیستم کنترل حرکتی زاپی ایتالیا
فروش انواع جک پالت(پالت تراک) در دسته بندی زیر:
فروش انواعاستکر وسیله ای مناسب و اقتصادی جهت جایگزین لیفتراک داخل سالن در دسته بندی زیر:
استکر دستی با ظرفیت 500 الی 2000 کیلوگرم
استکر نیمه برقی با ظرفیت 1000 و 1500 کیلوگرم
استکر تمام برقی در ظرفیت 1200 و 1600 کیلوگرم
فروش انواعمیز های هیدرولیکی مناسب جهت مونتاژ و انجام عملیات روی قطعات روی سطح صاف و همزمان جابه جایی و ارتفاع دادن به میزدر دسته بندی زیر:
میز هیدرولیکی متحرک دستی و برقی با ظرفیت 150 الی 1500 کیلوگرم
میز هیدرولیکی ساکن با ظرفیت 1000 کیلوگرم الی 8000 کیلوگرم
فروش انواعبشکه گیربرای جابه جایی و تخلیه بشکه و یا ارتفاع دادن به بشکه :
انواع الحاقیه بشکه گیر لیفتراک و استکر-استکر بشکه گیر