• جک پالت (پالت تراک) ضد زنگ

جک پالت مدل BFS

جک پالت مدل BFS

(pallet truck)پالت تراک استنلس استیل(ضد زنگ)
______________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)پالت تراک استنلس استیل(ضد زنگ)
______________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

جک پالت مدل BFG

جک پالت مدل BFG

(pallet truck)پالت تراک گالوانیزه
______________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم

(pallet truck)پالت تراک گالوانیزه
______________________________________
ظرفیت:2500 کیلوگرم