• جک پالت (پالت تراک) ضد زنگ

جک پالت مدل BFS
  • Sale

جک پالت مدل BFS

(pallet truck)پالت تراک استنلس استیل(ضد زنگ)
ظرفیت:2500 کیلوگرم
______________________________________
انواع جک پالت،جک پالت،انواع پالت تراک،پالت تراک،قیمت جک پالت،قیمت جک دستی،
فروش جک پالت،فروش جک دستی،لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک دوگانه،لیفتراک برقی

(pallet truck)پالت تراک استنلس استیل(ضد زنگ)
ظرفیت:2500 کیلوگرم
______________________________________
انواع جک پالت،جک پالت،انواع پالت تراک،پالت تراک،قیمت جک پالت،قیمت جک دستی،
فروش جک پالت،فروش جک دستی،لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک دوگانه،لیفتراک برقی

جک پالت مدل BFG
  • Sale

جک پالت مدل BFG

(pallet truck)پالت تراک گالوانیزه
ظرفیت:2500 کیلوگرم
______________________________________
انواع جک پالت،جک پالت،انواع پالت تراک،پالت تراک،قیمت جک پالت،قیمت جک دستی،
فروش جک پالت،فروش جک دستی،لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک برقی،لیفتراک دوگانه،قیمت لیفتراک

(pallet truck)پالت تراک گالوانیزه
ظرفیت:2500 کیلوگرم
______________________________________
انواع جک پالت،جک پالت،انواع پالت تراک،پالت تراک،قیمت جک پالت،قیمت جک دستی،
فروش جک پالت،فروش جک دستی،لیفتراک،لیفتراک دیزلی،لیفتراک برقی،لیفتراک دوگانه،قیمت لیفتراک