• جک پالت با ارتفاع بالابری بالا

جک پالت مدل JF

جک پالت مدل JF

(Scissor pallet truck)
جک پالت قیچی
دارای پمپ سه پیستونه
_______________________
ظرفیت : 1 تن
بالابری : 80 سانتی متر

(Scissor pallet truck)
جک پالت قیچی
دارای پمپ سه پیستونه
_______________________
ظرفیت : 1 تن
بالابری : 80 سانتی متر

جک پالت مدل JF7

جک پالت مدل JF7

(Scissor pallet truck)
جک پالت قیچی
دارای پمپ یک پیستونه
_______________________
ظرفیت : 1 تن
بالابری : 80 سانتی متر

(Scissor pallet truck)
جک پالت قیچی
دارای پمپ یک پیستونه
_______________________
ظرفیت : 1 تن
بالابری : 80 سانتی متر

جک پالت مدل JFD8

جک پالت مدل JFD8

(Scissor pallet truck)
جک پالت قیچی نیمه برقی
دارای پمپ چند مرحله ای و بالابری برقی
_______________________
ظرفیت : 1 تن
بالابری : 80 سانتی متر

(Scissor pallet truck)
جک پالت قیچی نیمه برقی
دارای پمپ چند مرحله ای و بالابری برقی
_______________________
ظرفیت : 1 تن
بالابری : 80 سانتی متر