• جک پالت با ارتفاع بالابری بالا

جک پالت مدل JF
  • Sale

جک پالت مدل JF

(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع بالابری 800 میلی متر و پمپ سه پیستونه

(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع بالابری 800 میلی متر و پمپ سه پیستونه

جک پالت مدل JF7
  • Sale

جک پالت مدل JF7

(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع بالابری 800 میلی متر و پمپ یک پیستونه

(pallet truck)
جک پالت با ارتفاع بالابری 800 میلی متر و پمپ یک پیستونه

جک پالت مدل JFD8
  • Sale

جک پالت مدل JFD8

(pallet truck)
جک پالت نیمه برقی با بالابری 800 میلی متر

(pallet truck)
جک پالت نیمه برقی با بالابری 800 میلی متر