برای آشنایی با انواع لیفتراک،کارکرد جک پالت،انواع استکر ،نکات ایمنی کار با دستگاه ها و ... مقالات زیر را مطالعه کنید

انتخاب گروه :

بهترین ارزیابی کاهش حوادث جک پالت|TMS
۳ / ۴ / ۱۳۹۹

بهترین ارزیابی کاهش حوادث جک پالت

حمل و نقل داخلی نمایانگر یک خطر شغلی شناخته شده در بسیاری از محیط های صنعتی مدرن است. جابه جا کننده پالت که به آن جک پالت، پالت تراک و یا پالت بر گفته می شود برای حمل و نقل داخلی در چندین صنعت مختلف استفاده می شود و این ماشین ها در مقایسه با لیفتراک ها و لیفتراک دستی به راحتی کار می کنند. با این حال پالت تراک ها ذاتا ماشین های خطرناکی می توانند باشند زیرا که  این دستگاه غالبا در نزدیکی کارگران می باشد و با بار دارای وزنی بالاتر از حداقل 1 تن می باشند.
بعضی شرکت ها در آمریکا از تکنیک های why-why و 6w-2h برای آنالیز حوادث این دستگاه ها در کارخانه ها و انبارها استفاده می کنند.تجزیه و تحلیل 6w-2h یک توصیف از زمینه حوادث را ارائه می دهد که به صورت 6 سوال زیر است:
what - where which-when-who-whom و دو سوال how , how much.
تجزیه و تحلیل چرا چرا(why-why) برای بررسی علت های ریشه ای حادثه ها مبتنی بر نقشه برداری از اتفاقاتی است که در طول حادثه رخ داده است و این که چرا این اتفاق افتاده است.

تکنیک 6w-2h برای بررسی حوادث جک پالت

طبق آمار ارائه شده توسط مدیر ایمنی اروپا این تکنیک ها در کاهش حوادث جک پالت اساساً کمکی نکرده اند و به عنوان جایگزین  تکنیک bow-tie یا تکنیک پاپیونی ارائه شده است که با یک بینش دقیق و جامع از سناریوهای احتمالی تصادف از جمله موانع ایمنی احتمالی ( هم فنی و هم غیر فنی) و سیستم های تحویل مدیریت ، می تواند از فرایندهای این حوادث جلوگیری کند.
یک مدل bow-tie (مدل پاپیونی) متشکل از یک درخت خطا یا fault tree در سمت چپ مدل که نشان دهنده عوامل خطر یک شکست است و یک درخت  event tree یا رویداد در سمت راست مدل می باشد که نشان دهنده عواقب آن شکست است.
بررسی مدل پاپیونی یا bow-tie برای تشخیص ریسک های یک جک پالت ایرانی در کارخانه
در ادامه می خواهیم در دو قسمت سناریو قبل حوادث و سناریو بعد حوادث را یعنی سمت چپ و راست مدل پاپیونی را برای جک پالت دستی بررسی کنیم تا شما با این تحلیل آشنا شوید و آن را برای کار خود و تحلیل ریسک های این دستگاه به کار برید. نتایج ارائه شده  بر اساس اطلاعات موجود از طریق پایگاه داده های ملی حوادث بلژیکی و هلندی ، تجزیه و تحلیل اسناد و داده های موجود در کارخانه بلژیک درباره جابجایی پالت ها ، و نتایج حاصل از کار میدانی (مشاهدات و مصاحبه ها) می باشد که در ادامه به آن در این مقاله می پردازیم.

بررسی سمت چپ مدل پاپیونی(Bow-tie) : خطرات احتمالی ، سناریوهای  قبل از حادثه ، جلوگیری از موانع ایمنی فنی و غیر فنی  و وقایع اصلی فرآیندهای ایجاد حادثه با جابجایی پالتخطرات ناشی از کار با جک پالت و بررسی مواردی برای رفع این خطرات

خطر : کار با پالت تراک
سناریو حوادث قبل رویداد:
استفاده نکردن از روش های ایمن هنگام استفاده از پالت تراک
به دلیل ناآگاهی یا  بی تجربگی اپراتور
به دلیل فشار تولید
به دلیل اپراتور حواس پرت( استفاده از تلفن، خواندن در طول استفاده از دستگاه)
به دلیل سهل انگاری ناخوشایند
عدم رعایت قوانین ترافیک (مثل نادیده گرفتن علائم توقف)
از دست دادن کنترل به علت مشکل پزشکی یا جسمی (مثل خستگی، ضعف جسمی و یا خواب آلودگی)
بودن اپراتور در منطقه ای که مخصوص جک پالت نیست
استفاده غیر مجاز از دستگاه
شرایط دشوار مانور(برای مثال ابتدا باید دستگاه چرخانده شود)
شرایط غیر روتین برای مثال دستگاه های تعمیر و نگهداری که به موجب آن نمی توان مسیرهای معمولی را طی کرد.
جلوگیری از موانع ایمنی فنی و غیر فنی:
پیش انتخاب اپراتورهای جک پالت
آموزش اپراتور و ارائه آموزش کار با جک پالت به صورت دقیق به اپراتورها
آموزش کارمندان جدید
دستورالعمل های واضح و روشن برای جابه جایی پالت (هم چنین در شرایط غیر روتین)
نظارت، رهبری و بازخورد در مورد شیوه های نا ایمن
برنامه ریزی تولید و کارکنان(وقت کافی و افراد کافی برای انجام کار)
رویداد مرکزی
بار ناپایدار
از دست دادن کنترل جک پالت

بار یا پالت روی جک پالت ممکن است در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی باعث بروز حوادث شود

خطر :
بار
سناریو حوادث قبل رویداد:
دید محدود به دلیل ارتفاع بار
عدم اطمینان کافی از بار (برای مثال نبستن بند یا کش دور بار)
به دلیل فشار تولید
جلوگیری از موانع ایمنی فنی و غیر فنی:
استفاده از دوربین روی پالت تراک
آینه قرار دادن در محل کار
مدیریت ترافیک: مثل علامت گذاری محل عبور
استفاده از بوق هنگام حرکت پالت تراک
لباس کارمندان دارای بازتاپ و دید باشد
خرید دستگاه با وزن  سبک تر
تشخیص دست اندازها
بارگیری صحیح
ایمن کردن بار به عنوان مثال (استفاده از کش،بند و محافظ)
آموزش اپراتور جک پالت
برنامه ریزی تولید و کارکنان تا در وقت مناسب اپراتورهایی به تعداد کافی برای جابه جایی پالت گذاشته شود.
رویداد مرکزی
بار ناپایدار
از دست دادن کنترل جک پالت

عجله داشتن اپراتور و سرعت داشتن آن موجب ایجاد حادثه می شود

خطر :
سرعت/شتاب جک پالت
سناریو حوادث قبل رویداد:
رانندگی خیلی سریع با شتاب
به دلیل فشار تولید
اپراتور می خواهد سریعتر به تایم استراحت خود برسد.
به دلیل سهل انگاری
جلوگیری از موانع ایمنی فنی و غیر فنی:
محدودیت سرعت
محدودیت شتاب
ارائه تعداد کافی پالت تراک
راهنمای واضح و در دسترس در مورد سرعت و شتاب
آموزش اپراتور برای آموزش کار با نوع جک پالتی که خریداری شده برای مثال آموزش کار با جک پالت قیچی
برنامه ریزی تولید و پرسنل برای مدیریت زمان و افراد کافی برای انجام جابه جایی ها
رویداد مرکزی
بار ناپایدار
از دست دادن کنترل جک پالت

بار آسیب دیده و پالت شکسته بر روی جک پالت موجب حادثه می شود

خطر :
وضعیت کلی تجهیزات و بار
سناریو حوادث قبل رویداد:
وضعیت ضعیف پالت تراک به دلیل عدم وجود تعمیر و نگهداری به عنوان مثال بد عمل کردن توقف اضطراری
بازرسی نکردن جک پالت
بار آسیب دیده به عنوان مثال پالت های شکسته
عدم تطابق بین جک پالت و بار
بار یا دستگاه مناسب با کار نیست برای مثال جک پالت پهن برای فضای کاری باریک
جلوگیری از موانع ایمنی فنی و غیر فنی:
کف شن شوی
خرید پالت تراک مناسب برای کار
خرید دستگاه مناسب با وزن کم تر
بار یا پالت مناسب با کار
تعمیر و نگهداری به موقع دستگاه که در این زمینه می توانید مقاله نگهداری  جک پالت را مطالعه کنید
بازرسی به موقع و کافی از بارها و دستگاه
تعویض به موقع جک پالت دست دوم و قدیمی
حذف بارهای آسیب دیده
ارائه علائم بازرسی که در حین کار مانع نباشد
ارتباط با تهیه کننده بارهای آسیب دیده و مدیریت آن
ارائه چک لیست راه اندازی واضح
آموزش استفاده از چک لیست راه اندازی جک پالت
آموزش اپراتور برای کار با دستگاه
رویداد مرکزی
از کار افتادن دستگاه شما
باعث داشتن بار ناپایدار می شود
از دست دادن کنترل جک پالت

وضعیت بد کف انبار موجب ایجاد حادثه  می شود

خطر :
شرایط فضای کاری
سناریو حوادث قبل رویداد:
وضعیت بد کف محیط انبار یا کارخانه مثل داشتن سوراخ یا کف سست
پالت هایی که به طور صحیح انباشته نشده است یا بارها خارج از فضای کاری تعریف شده است.
نظافت ناکافی (کف مرطوب، یا محصولاتی که در کف به صورت نامنظم هستند)
وارد شدن باران و رطوبت محل کار ناشی از تراکم آب
جلوگیری از موانع ایمنی فنی و غیر فنی:
نظارت بر نظافت
تمیز کردن کف مرطوب و کثیف
حفاظت از خطرات و ترمیم در اسرع وقت
کف شن شوی
در هنگام حرکت شاخک جک پالت 10 تا 20 سانتی متر بالا باشد
دستورالعمل واضح و در دسترس در مورد نظافت
آموزش بهره برداری از جک پالت
رویداد مرکزی
بار ناپایدار
از دست دادن کنترل جک پالت

نداشتن فضایی برای مانور دادن با وجود انتخاب جک پالت مناسب باعث آسیب می شود

خطر :
طراحی محیط کاری
سناریو حوادث قبل رویداد:
دید محدود به دلیل کمبود نور
حواس پرتی به علت سر و صدای سخت و ناکافی
فضای باریک و سخت بودن مانور دادن یا فضای کم پارکینگ جک پالت
دید محدود در گذرگاه ها، گوشه ها،ورودی ها و خروجی ها
نرده ها، انتهای تیز در زیر ساخت ها
منطقه کاری بیش از حد شلوغ ( به عنوان مثال بار بیش از حد، ترافیک بیش از حد)
وجود عابر پیاده و یا سایر حمل و نقل های داخلی در منطقه حرکت پالت تراک
محل ناامن برای شارژ باتری یک جک پالت برقی
مواد نامناسب کف انبار(خیلی خشن یا خیلی صاف)
جلوگیری از موانع ایمنی فنی و غیر فنی:
نور کافی در محیط
محافظ گوش
دوربین روی پالت تراک برقی
آینه در محیط کاری
کف شن شوی
مدیریت ترافیک : علائم کف، علائم توقف و یا سایر علائم جاده و مسیر های جداگانه
استفاده از بوق روی پالت تراک
تشخیص دست انداز های مسیر
روش های واضح و دردسترس برای مانور دادن در فضاهای باریک
آموزش اپراتور پالت تراک
تهیه مکان های از پیش تعیین شده برای شارژ باتری یک جک پالت برقی
برای تماس با شرکت تسهیل ماشین صنعت با شماره 021-42984 تماس بگیرید

بررسی سمت راست مدل پاپیونی(Bow-tie) : رویدادهای مرکزی ، کاهش موانع ایمنی فنی و غیر فنی ، کاهش سیستم های تحویل مدیریت ، سناریوهای پس از حادثه  و پیامدهای آن .

استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی برای مقابله با حوادث جک پالت

رویداد مرکزی
بار ناپایدار
کاهش موانع ایمنی فنی و غیر فنی
استفاده از کمک های اولیه
تهیه تجهیزات حفاظت شخصی(personal protection equipment)PP)
استفاده از PPE
تعمیر و نگهداری از PPE
ویژگی های ایمنی در حرکت پالت مثل محافظت از شیب، تشخیص دست اندازها
حفاظت از اشیاء زیر ساخت
سناریو بعد از حادثه
از دست دادن بار
نتیجه
جراحات
خسارت
متوقف شدن روند تولید

استفاده از مسیرهای جداگانه برای رفت و آمد جک پالت موجب کاهش حوادث می شود

رویداد مرکزی
از دست دادن کنترل جک پالت
از کار افتادگی پالت تراک
کاهش موانع ایمنی فنی و غیر فنی
مدیریت ترافیک: مسیرهای جداگانه و یا راه های باریک
افزایش دید یا قابلیت استماع جک پالت
استفاده از کمک های اولیه
تهیه PPE یا تجهیزات حفاظت شخصی
استفاده از PPE
تعمیر و نگهداری از PPE
ویژگی های ایمنی حفاظت از اشیاء
سناریو بعد از حادثه
پالت تراک به عابر پیاده یا سایر وسایل حمل و نقل داخلی آسیب می زند
به اپراتور پالت تراک آسیب وارد می شود
به اشیاء زیر ساخت صدمه وارد می شود
نتیجه
جراحات
خسارات
ضرر اقتصادی به علت متوقف شدن روند تولید

نتیجه گیری:

تجزیه و تحلیل روش های why-why و 6w-2h برای اتخاذ اقدامات کافی به منظور جلوگیری از حوادث با جابه جایی پالت کافی نیست. چون فقط بر روی حوادثی که از قبل رخ داده است تمرکز می کند و سایر سناریوهای احتمالی تصادفات را از قلم می اندازد. برای برطرف کردن کاستی ها همان طور که در مقاله گفته شد از روش Bow-tie یا روش پاپیونی به منظور پرداختن به ایمنی جک پالت استفاده می شود.
تسهیل ماشین صنعت تولید کننده انواع جک پالت 2.5 تن، جک پالت 5 تن و  انواع دیگر می باشد، در صورتی که نیاز به خرید این دستگاه را دارید با ما تماس بگیرید تا اطلاعات کافی در این زمینه را در اختیار شما بگذاریم.
برای رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با جک پالت این مقاله را بخوانیدآیا برای انبار یک جک پالت کارکرده را انتخاب کنیم؟چرخ پلی اورتان یا چرخ نایلونی مناسب برای پالت تراک دستی می باشدبا مطالعه این مقاله متوجه می شوید که یک جک پالت دستی یا نوع برقی را برای کارخانه خود انتخاب کنید