گالری تصاویرتسهیل ماشین صنعت تولید کننده لیفتراک،جک پالت،استکر و ... در انواع نمایشگاه های برگزار شده

نمایشگاه نفت و گاز سال 91     [بازگشت]

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-1

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-تسهیل ماشین صنعت متخصص در امور تجهیزات انبارداری

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-2

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-لیفتراک در سه دسته دیزلی-دوگانه و برقی

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-3

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-لیفتراک ها با دکل استاندارد 3 متر و قابل اضافه شدن تا 6 متر

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-4

نمایشگاه نفت و گاز سال 91-لیفتراک-جک پالت-استکر بشکه گیر-میز هیدرولیکی