• استکر دستی تا ظرفیت 500 کیلوگرم

استکر دستی مدل PF4150A

استکر دستی مدل PF4150A

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

نا موجود
استکر دستی مدل PJ4150A

استکر دستی مدل PJ4150A

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 400 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

نا موجود
استکر دستی مدل SDJ500

استکر دستی مدل SDJ500

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 100/160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک ثابت
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 100/160 سانتی متر

نا موجود
استکر دستی مدل SDJA500
  • Sale

استکر دستی مدل SDJA500

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر(استاکر) دستی»» شاخک قابل تنظیم
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
استکر دستی مدل SDJAS500

استکر دستی مدل SDJAS500

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» پایه عریض
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

(Manual stacker)
استکر دستی»» شاخک قابل تنظیم »» پایه عریض
_______________________
ظرفیت : 500 کیلوگرم
بالابری : 160 سانتی متر

نا موجود