• جک پالت (پالت تراک) توزین دار

جک پالت مدل BFC6
  • Sale

جک پالت مدل BFC6

(pallet truck)
جک پالت با سیستم امکان چک کردن وزن.

(pallet truck)
جک پالت با سیستم امکان چک کردن وزن.

جک پالت مدل BFC6-II
  • Sale

جک پالت مدل BFC6-II

(pallet truck)
جک پالت با سیستم توزین مجهز به پرینتر

(pallet truck)
جک پالت با سیستم توزین مجهز به پرینتر

جک پالت مدل (BFC6-7(s
  • Sale

جک پالت مدل (BFC6-7(s

(pallet truck)
جک پالت استینلس استیل مجهز به سیستم توزین

(pallet truck)
جک پالت استینلس استیل مجهز به سیستم توزین