فیلم های آموزشی

مشاهده فیلم های آموزشی در زمینه تجهیزات انبارداری(جک پالت، لیفتراک، استکر،میز هیدرولیکی) :